Magnus Lindbergs hemsida är flyttad till http://www.magnuslindberg.nu. Du flyttas dit automatiskt om 3 sekunder